Persmededeling

Toen het bestuursakkoord tussen n-va, open vld en sp.a werd onderhandeld heeft onze partij ervoor geijverd om van armoedebestrijding een prioriteit te maken.

Concreet werden de volgende maatregelen in het bestuursakkoord ingeschreven :

de schepen van sociale zaken werd ook schepen voor armoedebestrijding en werd verantwoordelijk voor het uittekenen van een armoedebeleid;

binnen het gemeentelijk onderwijs is er extra aandacht voor het voortijdig detecteren van kansarmoede;

Bij elke gemeentelijk beleidsvoorstel of project is er aandacht voor de impact op het terugdringen van kansarmoede.

De eerste concrete realisaties staan reeds in de stijgers.  Zo is het ocmw trekker van een project ‘Kinderarmoede’.  Dit project bevat vier actieplannen :

Het oprichten  van een overlegplatform kinderamoede dat de belangrijkstre actoren op dit terrein  samenbrengt;

Het aanmoedigen van deelname van kinderen uit kansarme gezinnen aan het kleuteronderwijs;

Het wegwerken van achterstandsfactoren bij leerlingen binnen het basisonderwijs;

Bijzondere aandacht voor jonge gezinnen (18-25 jaar) en aan jongeren die een kind verwachten.

Het project werd reeds goedgekeurd door het vast bureau van het ocmw en zal op de eerstkomende raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Het is evident dat het gedurende deze legislatuur niet bij één project armoedebestrijding mag blijven.

Om haar engagement met betrekking tot armoedebestrijding nog meer kracht bij te zetten, besloot het sp.a-bestuur om dit jaar geen nieuwjaarsreceptie te houden en een schenking van 250 euro aan de Sint-Vincentiusvereniging van de Goede Herder  te doen.

De lokale afdeling van deze internationale katholieke vereniging van vrijwilligers houdt zich bezig met de concrete steun aan armen en behoeftigen.  We weten dat onze bescheiden bijdrage goed zal worden gebruikt.

 

Dirk Knegtel (Sp.a voorzitterLid vast bureau ocmw) &  Servaas De Vries (Schepen gelijke kansen, welzijn en buitenschoolse kinderopvang)

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Feiten en cijfers!

Uit een omgevingsananalyse blijkt dat onze gemeente meer personeelseden in voltijdse eenheden (VTE)   per duizend inwoners telt dan vergelijkbare gemeenten (=Belfius-woongemeenten). Namelijk  6,41 VTE/1.000 inwoners  versus 5,88 . Uit dezelfde omgevingsanalyse blijkt Sint-Katelijne-Waver eveneens beduidend meer statutaire personeelsleden dan gemiddeld te hebben: 3,02 VTE/1.000 inwoners versus 2,5.

Voor het ocmw zien we dezelfde tendens: 4,85 FTE/ 1000 inwoners versus 3,71 in vergelijkbare gemeenten. Verder telt het ocmw  bijna dubbel zoveel statutaire personeelsleden als in vergelijkbare gemeenten, namelijk  1,99 VTE/1.000 inwoners versus 1,07.

Het kerntakendebat zal – zoals in alle Vlaamse gemeenten – ook over het personeelsbeleid moeten gaan.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gemeente, Kerntakendebat

Kerntakendebat gemeente-ocmw

Dinsdag, 11/06 gaat er een gemeenschappelijke vergadering van de gemeente – en de ocmw-raad door.  Men heeft hier bewust geen officiële gemengde  raadscommissie van willen maken zodat het niet om een “openbare vergadering” gaat.  Er zijn dus geen toeschouwers toegelaten.

Op die manier hoopt men waarschijnlijk dat de raadsleden zich wat vrijer zullen uitspreken.

Over het beleid in een gemeente en ocmw wordt vaak buiten de gemeente- en ocmw-raad beslist.  Vooral door de ambtenaren, het college van burgemeester en schepenen en door de ocmw-voorzitter/vast bureau. Veel raadsleden vinden –m.i. terecht- dat de raden ondergewaardeerd zijn en dat ze zelf weinig impact hebben.

De “officieuze”raadscommissie van dinsdag geeft de raadsleden de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen aan een belangrijk debat dat uiteindelijk zijn neerslag zal vinden in het budget en de meerjarenplanning.

Dit is een debat dat de verschillen tussen meerderheid en oppositie overstijgt.  Pleiten voor ongewijzigd beleid en nieuwe projecten en tegelijkertijd stellen dat de belastingen/retributies niet mogen verhogen zal onmogelijk zijn.

Elke gemeente in Vlaanderen heeft 2 mogelijkheden : minder uitgeven of de inkomsten verhogen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Kerntakendebat

Wegversmalling Den Haes.

In Den Haes worden ter hoogte van de huisnummers 2 en 3 bloembakken aangebracht met de bedoeling om een wegversmalling te realiseren.  Ter hoogte van het kruispunt met de toegang tot residentie Offendonk wordt een middengeleider geplaatst.  Na een proefperiode van 2 maanden zal deze middengeleider eventueel een definitiever karakter krijgen.

In de bewonersbrief kan men lezen dat deze maatregelen het gevolg zijn van snelheidsmetingen en enkele gesprekken met buurtbewoners.

Er kan natuurlijk niemand tegen deze maatregelen zijn.  Ook  in een doodlopende straat –zoals Den Haes- kan er te hard gereden worden.  En er wonen hier wel wat gezinnen met jonge kinderen.

Het is alleen maar spijtig dat het vorig bestuur nooit verkeersremmende maatregelen heeft willen nemen aan drukke verkeersaders zoals Duffelsesteenweg (gedeelte buiten de dorpskern) , Wilsonstraat (zelfde opmerking) , Halewijn- en Offendonkstraat.

De bewoners van deze steenweg/straten verwachten meer en beter van het nieuwe bestuur.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gemeente, Mobiliteit

Uitbreiding mobiliteitsplan : Markt.

De nieuwe meerderheid heeft een uitbreiding van het mobiliteitsplan aangekondigd.  De Markt en de Stationsstraat worden nu ook onder loep genomen.

In dit artikel zullen we het alleen over de Markt hebben.

Iedereen kent de gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt Duffelsesteenweg, Markt en Stationsstraat.  Het drukke verkeer komt van drie richtingen en de voorrangsregels lijken niet voor iedereen even duidelijk.

Soms staat het verkeer rond de Markt – op zijn drukste momenten – gewoon stil. De Markt fungeert dan als een groot virtueel rondpunt.

De studie moet de beste oplossing voor deze gevaarlijke verkeerssituatie vinden.  Sommige beleidsmakers suggereren  dat het geen slecht idee zou zijn de Markt te vergroten door de verbinding langs de parochiezaal af te sluiten.

Het verkeer zou dan –terug in dubbelrichting- via de rest van de Markt verlopen. Deze maatregel zal er  voor zorgen dat het verkeer rond de Markt niet meer stilstaat.  Maar of het de verkeerssituatie aan het kruispunt Duffelsesteenweg-Markt-Stationsstraat meer overzichtelijk zou maken valt te betwijfelen.  Er moet ook op gelet worden dat we geen gevaarlijke punten gaan verleggen, voorbeeld naar de Markt-Generaal  deschachtstraat, waar vooral tijdens de “schooluren” veel verkeer passeert.

Voor alle duidelijkheid : dit scenario is maar een denkpiste.  Alle opties staan nog open en het kan zijn dat het studiebureau met heel  andere voorstellen komt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gemeente, Mobiliteit

OCMW- en politieraadsleden verkozen.

Op de gemeenteraad van 02/01 jongstleden werden ook de OCMW- en politieraadsleden verkozen.

De gemeenteraad mocht in één stemronde 6 politieraadsleden verkiezen.  Dit zijn de nieuwe politieraadsleden : Els Delang (N-VA), Elke Hellemans (N-VA), Natascha Knegtel (Samen Anders), Kris Hapers (Groen), Willy Van Looy (CD&V) en Eddy Vercammen(CD&V).

De volgende OCMW-raadsleden werden –ook in één stemronde-verkozen : Dave Van Oosterwyck (N-VA), Harry Andries (N-VA), Bart De Boeck (N-VA), Dirk Van Dessel (N-VA), Detty Vercraeye(N-VA), Dirk Knegtel (Samen Anders), Patrick Franken(Samen Anders), Rezi Devriendt(CD&V), Guido Op de Beeck(CD&V), Anita Van der Auwera(CD&V) en Paul Van Rompaey(CD&V).

Zo heeft de nieuwe meerderheid (N-VA en Samen Anders) een comfortabele meerderheid van 7 op de 11 zetels in de nieuwe OCMW-raad.

Vlaams Belang vond het nodig om in de lokale pers zijn beklag te doen omdat ze geen OCMW-raadszetel in de wacht konden slepen.  Johan Cools zou beter moeten weten.  Hij kent het systeem.  Elk gemeenteraadslid krijgt zes stemmen.  Om zeker te zijn van een zetel moet je  14 stemmen halen.

Er zijn ook nog OCMW-raadsleden verkozen met 13 stemmen.  Met zijn 2 gemeenteraadsleden heeft Vlaams Belang 12 stemmen. Dus onmogelijk om op eigen kracht een OCMW-zetel te halen.

CD&V heeft het cordon sanitair niet doorbroken maar had hier eigenlijk ook geen belang bij.  Door de stemafspraken tussen N-VA, Samen Anders en Groen en de stemmenverdeling over de voorgedragen kandidaten van de meerderheid was het voor CD&V toch onmogelijk om meer dan vier OCMW-raadsleden in de wacht te slepen.  En voor die 4 OCMW-raadsleden had CD&V  de steun van het Vlaams Belang niet nodig.

En ook haar 2 politieraadsleden kon CD&V met haar eigen stemmen binnenhalen.

En met stemafspraken tussen democratische partijen  is niets mis.

Kris Hapers is reeds 6 jaar gemeenteraadslid geweest.  Ook toen voerde hij kritisch maar constructief oppositie.  Hij zal dus zeker een aanwinst voor de politieraad zijn.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder gemeenteraadsverkiezingen

De verkiezingen : een balans.

Toen Sp.a besliste om in het “Samen Anders”-project te stappen, was er wel wat watervrees bij enkele “donkerrode” socialisten.  Kon het wel dat socialisten, liberalen en enkele onafhankelijken samen op één lijst stonden ?  Waren de ideologische verschillen niet te groot ?

Als je de mensen dan uitlegde dat alleen opkomen (Groen wou immers geen kartel met Sp.a) de partij volledig zou marginaliseren begreep men dit wel.  Verder was het programma van Samen Anders een progressief project.  En ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken dat het mijn ambitie was om zoveel mogelijk socialisten in de gemeenteraad te krijgen. Onze vrienden van Open Vld hadden trouwens dezelfde ambitie.

En zonder Groen zou het moeilijk worden om terug 4 socialisten in de gemeenteraad te krijgen.  Men mag immers niet vergeten dat onze partij met 4 gemeenteraadsleden eigenlijk boven haar stand leefde.

Zeker als je weet dat de Sp.a in vergelijkbare omliggende gemeentes (Bonheiden, Putte, Duffel) nog 1 gemeenteraadslid had.  In Bonheiden en Putte is men deze enige en laatste zetel trouwens kwijt gespeeld.  En in Duffel behoudt sp.a door zijn kartel met Groen zijn zetel (ongetwijfeld was het groenrood kartel daar een verstandige keuze).

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft bewezen dat onze keuze de juiste was. Van de vijf gemeenteraadsleden van Samen Anders zijn er 3 socialisten.  Indien er een zesde of een zevende verkozene was geweest, was dit ook een socialist geweest.

Indien Open Vld en Sp.a afzonderlijk waren opgekomen, zou elke partij vermoedelijk 2 zetels hebben gehaald.  En waren beide partijen in de oppositie gebleven. We gaan niet ontkennen dat Samen Anders  op een zesde zetel had gehoopt.  Maar de kiezer heeft het laatste woord en heeft altijd gelijk.

We denken dat de balans voor centrum-links in een centrum-rechts Sint-Katelijne-Waver niet slecht is.  Het kartel Sp.a-Groen haalde zes jaar geleden 4 zetels.  Bij Samen Anders zijn er drie sp.a’ers verkozen.  Groen heeft terug een zetel behaald.  Dus een status quo voor centrum-links.

Samen Anders heeft een coalitie gevormd met N-va.  Aan een eeuwenoud machtsmonopolie van de Cd&v en haar politieke voorgangers is eindelijk een einde gekomen.  Machtsconcentraties die generaties overschrijden zijn nooit een goede zaak voor de democratie.  Ook niet als het socialistische of liberale monopolies zijn.  Ik denk dat het ook voor de Cd&v een goede zaak is om zich –gedurende minstens zes jaar- te herbronnen in de oppositie. De Cd&v kan er alleen maar sterker uitkomen.

Want een sterke meerderheid is gebaat met een sterke (inhoudelijke) oppositie.

Dus eind goed al goed.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized